خدمات ما

برخی از خدماتی که ما ارائه می کنیم


 • خدمات 1

  توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

 • خدمات 2

  توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

 • خدمات 3

  توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

 • خدمات 4

  توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

معرفی ها

درباره مهرسرو


شرکت طلیعه داران مهر سرو در سال ۱۳۸۵ با پشتوانه ۲۵ ساله مدیریتی مهندس سیروس درویشی درصنعت تولید و پخش تاسیس گردید . از سال ۹۰ تا کنون با ایجاد ساختار پخش متمرکز و مویرگی در زمینه نوشیدنی، شامل نوشابه ، ماءالشعیر و آب معدنی فعالیت خود را در سطح تهران و شهرستان ها گسترش داده است . همچنین از ابتدای سال ۹۴ با هدف واردات برترین برند های اروپایی و اخذ نمایندگی و پخش محصولات آرایشی بهداشتی وارد عرصه آرایشی بهداشتی شده است.

اجرا شده توسط مرتضی خراسانی